இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு …

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு …

 

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு

தேவையான எரிபொருள் தொகையை இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டதாபனத்திற்கு சொந்தமான எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களுக்கு விநியோகிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது.

லங்கா ஐ.ஓ.சி நிறுவனத்தின் எரிபொருட்களின் விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால் இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு சொந்தமான எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களுக்கு அதிகளவான நுகர்வோர்கள் வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு சொந்தமான எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களில் எவ்வித எரிபொருள் தட்டுப்பாடும் இல்லை என அந்த நிலையம் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

இதேவேளை, லங்கா ஐ.ஓ.சி நிறுவனம் எரிபொருட்களின் விலையை அதிகரித்தாலும், பழைய விலைக்கே எரிபொருளை வழங்குதவற்கு இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் தீர்மானித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

உடதலவின்னை செய்திகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *